CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 304

xây chữ tín - dựng niềm tin

Hotline: 0934.87.4444

danh mục sản phẩm

công trình XD 304

Bài viết: CÔNG TRÌNH ANH TÙNG – THỊ XÃ QUẢNG YÊN

Công trình A. Tùng – Thị Xã Quảng Yên

Công trình được 304:

– Tư vấn thiết kế.

– Tư vấn xử lý hiện trường (phát sinh ngoài thiết kế).

– Giám sát thi công.

– Cung cấp sản phẩm sàn bóng.

– Cung cấp con kê bê tông mác cao.

Các bài viết liên quan