CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 304

xây chữ tín - dựng niềm tin

Hotline: 0934.87.4444

danh mục sản phẩm

công trình XD 304

Bài viết: CÔNG TRÌNH CHỊ MAI MONBAY

Chủ đầu tư: Bà Cao Thị Mai

Địa điểm xây dựng: KĐT Monbay, Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Loại công trình: Trung tâm Anh Ngữ

Quy mô: 2 tầng + 1 tum

Diện tích xây dựng: 300 m²

Tổng mức đầu tư xây dựng phần thô: 1.215.000.000 đồng

Các bài viết liên quan