CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 304

xây chữ tín - dựng niềm tin

Hotline: 0934.87.4444

danh mục sản phẩm

công trình XD 304

Bài viết: HÀ NỘI RÀ SOÁT HÀNG LOẠT KHU ĐÔ THỊ THIẾU TRƯỜNG LỚP

Trước thực trạng thiếu trường học ở các khu đô thị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã giao các sở ngành tiếp tục triển khai, rà soát đầu tư xây dựng các công trình trường học, hạ tầng xã hội thiết yếu trong, ngoài các khu đô thị, khu tái định cư, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bà Ngọc yêu cầu rà soát tiến độ triển khai các công trình trường học, hạ tầng xã hội trong 10 khu đô thị đã được thành phố đã chỉ đạo giải quyết. UBND thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng đưa ra lộ trình kiểm tra, rà soát và cử cán bộ theo dõi tiến độ triển khai các công trình trường học, hạ tầng xã hội tại các khu đô thị mới. Trường hợp có sai phạm phải đề xuất UBND thành phố giải quyết theo quy định.

UBND các quận, huyện làm việc cụ thể với các chủ đầu tư khu đô thị mới để xem xét đầy đủ các căn cứ pháp lý đề xuất thu hồi các khu đất xây dựng trường học, hạ tầng xã hội. Việc này được thực hiện theo tiêu chí dự án đã giao chủ đầu tư thời hạn quá 12 tháng nhưng chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý mà không phải do nguyên nhân khách quan; khu đất chậm triển khai dự án, chưa được đầu tư xây dựng thuộc địa bàn đặc biệt thiếu hệ thống hạ tầng xã hội, trường học; các khu đất đã có quyết định thu hồi đất mà chủ đầu tư vi phạm quy định trong sử dụng đất…

Đối với một số đề xuất bổ sung quỹ đất xây dựng trường học công lập, hạ tầng xã hội thiết yếu của địa phương tại nơi cơ quan, trụ sở bỏ hoang, sử dụng sai mục đích; cơ sở sản xuất sai mục đích hoặc thuộc đối tượng phải di dời ra khỏi nội đô, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát nguồn gốc đất; quy trình sắp xếp, xử lý tài sản công, các nội dung khác tại các khu đất theo quy định. Qua đó, tham mưu cho thành phố theo hướng thu hồi để ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình trường học công lập.

Đối với các khu đất đề xuất thu hồi của các dự án chậm tiến độ… Sở Kế hoạch và đầu tư có trách nhiệm phối hợp với đơn vị liên quan xem xét đề xuất của các quận, huyện, thị xã, báo cáo UBND thành phố giải quyết. UBND các quận, huyện, thị xã rà soát khả năng thu hồi, tổng hợp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để được xem xét, trình UBND thành phố giải quyết.

Các bài viết liên quan