CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 304

xây chữ tín - dựng niềm tin

Hotline: 0934.87.4444

danh mục sản phẩm

Con kê bê tông

t100-02

Con kê cọc MS-T100

Lớp bê tông bảo vệ:
– Độ dày: 50 – 70mm.
– Đường kính 100/18mm.

Lớp bê tông bảo vệ:
– Độ dày: 50 – 70mm.
– Đường kính 100/18mm.

Lớp bê tông bảo vệ:
– Độ dày: 50 – 70mm.
– Đường kính 100/18mm.

Lớp bê tông bảo vệ:
– Độ dày: 50 – 70mm.
– Đường kính 100/18mm.

Lớp bê tông bảo vệ:
– Độ dày: 50 – 70mm.
– Đường kính 100/18mm.

Sản phẩm khác