CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 304

xây chữ tín - dựng niềm tin

Hotline: 0934.87.4444

danh mục sản phẩm

Sàn hộp Uboot

z4716776136184_0e31ffb4a296628a9aed4ed8a2242502

Sàn hộp – Uboot 46 H19.5

Chiều dày sàn từ 35-40cm.
Áp dụng cho nhịp kết cấu 12-15m.
Trung bình 1 m2 xây dựng dùng 1,7-2 hộp.
Kích thước: 460×460 mm.
Chiều cao: 195 mm + chân 70 mm.
Thể tích: 35±0,5 lít.

Chiều dày sàn từ 35-40cm.
Áp dụng cho nhịp kết cấu 12-15m.
Trung bình 1 m2 xây dựng dùng 1,7-2 hộp.
Kích thước: 460×460 mm.
Chiều cao: 195 mm + chân 70 mm.
Thể tích: 35±0,5 lít.

Chiều dày sàn từ 35-40cm.
Áp dụng cho nhịp kết cấu 12-15m.
Trung bình 1 m2 xây dựng dùng 1,7-2 hộp.
Kích thước: 460×460 mm.
Chiều cao: 195 mm + chân 70 mm.
Thể tích: 35±0,5 lít.

Chiều dày sàn từ 35-40cm.
Áp dụng cho nhịp kết cấu 12-15m.
Trung bình 1 m2 xây dựng dùng 1,7-2 hộp.
Kích thước: 460×460 mm.
Chiều cao: 195 mm + chân 70 mm.
Thể tích: 35±0,5 lít.

Chiều dày sàn từ 35-40cm.
Áp dụng cho nhịp kết cấu 12-15m.
Trung bình 1 m2 xây dựng dùng 1,7-2 hộp.
Kích thước: 460×460 mm.
Chiều cao: 195 mm + chân 70 mm.
Thể tích: 35±0,5 lít.

Sản phẩm khác