CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 304

xây chữ tín - dựng niềm tin

Hotline: 0934.87.4444

danh mục sản phẩm

Kết quả thi nghiệm sản phẩm

3. Hop 52x52 H16+7

Kết quả thí nghiệm chất lượng hộp Uboot

Kết quả thí nghiệm các sản phẩm hộp Uboot công ty XD304 sản xuất thể hiện:

  • Kích thước hình học.
  • Cân nặng
  • Khả năng chịu lực nén trên diện tích mặt ép

Kết quả thí nghiệm các sản phẩm hộp Uboot công ty XD304 sản xuất thể hiện:

  • Kích thước hình học.
  • Cân nặng
  • Khả năng chịu lực nén trên diện tích mặt ép

Sản phẩm khác