CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 304

xây chữ tín - dựng niềm tin

Hotline: 0934.87.4444

danh mục sản phẩm

Sàn hộp Uboot

z4716776111240_bec7b501b9c627466ef3e863315f9481

Sàn hộp – Uboot 46 H15.5

Chiều dày sàn từ 28-32cm.
Áp dụng cho nhịp kết cấu 7-10m.
Trung bình 1 m2 xây dựng dùng 1,7-2 hộp.
Kích thước: 460×460 mm.
Chiều cao: 155 mm + chân 70 mm.
Thể tích: 25±0,5 lít.

Chiều dày sàn từ 28-32cm.
Áp dụng cho nhịp kết cấu 7-10m.
Trung bình 1 m2 xây dựng dùng 1,7-2 hộp.
Kích thước: 460×460 mm.
Chiều cao: 155 mm + chân 70 mm.
Thể tích: 25±0,5 lít.

Chiều dày sàn từ 28-32cm.
Áp dụng cho nhịp kết cấu 7-10m.
Trung bình 1 m2 xây dựng dùng 1,7-2 hộp.
Kích thước: 460×460 mm.
Chiều cao: 155 mm + chân 70 mm.
Thể tích: 25±0,5 lít.

Chiều dày sàn từ 28-32cm.
Áp dụng cho nhịp kết cấu 7-10m.
Trung bình 1 m2 xây dựng dùng 1,7-2 hộp.
Kích thước: 460×460 mm.
Chiều cao: 155 mm + chân 70 mm.
Thể tích: 25±0,5 lít.

Chiều dày sàn từ 28-32cm.
Áp dụng cho nhịp kết cấu 7-10m.
Trung bình 1 m2 xây dựng dùng 1,7-2 hộp.
Kích thước: 460×460 mm.
Chiều cao: 155 mm + chân 70 mm.
Thể tích: 25±0,5 lít.

Sản phẩm khác