CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 304

xây chữ tín - dựng niềm tin

Hotline: 0934.87.4444

danh mục sản phẩm

Sàn hộp Uboot

h-ub-h13

Sàn Hộp – Uboot 52 H13

Kích thước: 520×520 mm.
Chiều cao: 130 mm.
Thể tích: 25±0,5 lít.

Chiều dày sàn từ 24-28cm
Áp dụng cho nhịp kết cấu 4-7m.
Trung bình 1 m2 xây dựng dùng 1,5-1,7 hộp.
Kích thước: 520×520 mm.
Chiều cao: 130 mm + chân 60 mm.
Thể tích: 25±0,5 lít.

Kích thước: 520×520 mm.
Chiều cao: 130 mm.
Thể tích: 25±0,5 lít.

Chiều dày sàn từ 24-28cm
Áp dụng cho nhịp kết cấu 4-7m.
Trung bình 1 m2 xây dựng dùng 1,5-1,7 hộp.
Kích thước: 520×520 mm.
Chiều cao: 130 mm + chân 60 mm.
Thể tích: 25±0,5 lít.

Kích thước: 520×520 mm.
Chiều cao: 130 mm.
Thể tích: 25±0,5 lít.

Sản phẩm khác