CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 304

xây chữ tín - dựng niềm tin

Hotline: 0934.87.4444

danh mục sản phẩm

Con kê bê tông

t120-02

Con kê cọc MS-T120

Lớp bê tông bảo vệ:
– Độ dày: 60 – 80mm.
– Đường kính 120/18mm.

Lớp bê tông bảo vệ:
– Độ dày: 60 – 80mm.
– Đường kính 120/18mm.

Lớp bê tông bảo vệ:
– Độ dày: 60 – 80mm.
– Đường kính 120/18mm.

Lớp bê tông bảo vệ:
– Độ dày: 60 – 80mm.
– Đường kính 120/18mm.

Lớp bê tông bảo vệ:
– Độ dày: 60 – 80mm.
– Đường kính 120/18mm.

Sản phẩm khác