CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 304

xây chữ tín - dựng niềm tin

Hotline: 0934.87.4444

danh mục sản phẩm

Con kê bê tông

t160-02

Con kê cọc MS-T160

Lớp bê tông bảo vệ:
– Độ dày: 80-100mm.
– Độ dày: Đường kính 160/20mm.

Lớp bê tông bảo vệ:
– Độ dày: 80-100mm.
– Độ dày: Đường kính 160/20mm.

Lớp bê tông bảo vệ:
– Độ dày: 80-100mm.
– Độ dày: Đường kính 160/20mm.

Lớp bê tông bảo vệ:
– Độ dày: 80-100mm.
– Độ dày: Đường kính 160/20mm.

Lớp bê tông bảo vệ:
– Độ dày: 80-100mm.
– Độ dày: Đường kính 160/20mm.

Sản phẩm khác