CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 304

xây chữ tín - dựng niềm tin

Hotline: 0934.87.4444

danh mục sản phẩm

Con kê bê tông

CV20-25-38-02

Con kê đa năng CV20/25/38

Lớp bê tông bảo vệ 20mm, 25mm & 38mm.

Lớp bê tông bảo vệ 20mm, 25mm & 38mm.

Lớp bê tông bảo vệ 20mm, 25mm & 38mm.

Lớp bê tông bảo vệ 20mm, 25mm & 38mm.

Lớp bê tông bảo vệ 20mm, 25mm & 38mm.

Sản phẩm khác