CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 304

xây chữ tín - dựng niềm tin

Hotline: 0934.87.4444

danh mục sản phẩm

Con kê bê tông

CV30-35-40 (1)

Con kê đa năng MS-CV30/35/40

Lớp bê tông bảo vệ 30mm, 35mm & 40mm.

Lớp bê tông bảo vệ 30mm, 35mm & 40mm.

Lớp bê tông bảo vệ 30mm, 35mm & 40mm.

Lớp bê tông bảo vệ 30mm, 35mm & 40mm.

Lớp bê tông bảo vệ 30mm, 35mm & 40mm.

Sản phẩm khác