CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 304

xây chữ tín - dựng niềm tin

Hotline: 0934.87.4444

danh mục sản phẩm

Con kê bê tông

CV20-25-G

Con kê cột vách MS-CV20/25

Lớp bê tông bảo vệ 20mm & 25mm.

Lớp bê tông bảo vệ 20mm & 25mm.

Lớp bê tông bảo vệ 20mm & 25mm.

Lớp bê tông bảo vệ 20mm & 25mm.

Lớp bê tông bảo vệ 20mm & 25mm.

Sản phẩm khác