CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 304

xây chữ tín - dựng niềm tin

Hotline: 0934.87.4444

danh mục sản phẩm

Con kê bê tông

h12-02

Con kê thép sàn lớp trên MS-H12

Sàn có độ dày 15-17cm.
Kê có chiều cao 120/110mm.

Sàn có độ dày 15-17cm.
Kê có chiều cao 120/110mm.

Sàn có độ dày 15-17cm.
Kê có chiều cao 120/110mm.

Sàn có độ dày 15-17cm.
Kê có chiều cao 120/110mm.

Sàn có độ dày 15-17cm.
Kê có chiều cao 120/110mm.

Sản phẩm khác