CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 304

xây chữ tín - dựng niềm tin

Hotline: 0934.87.4444

danh mục sản phẩm

Sàn hộp Uboot

hdh

Sàn hộp – Uboot 52 H28

Chiều dày sàn: từ 45-50 cm.
Kích thước: 520×520 mm.
Cao: 280 mm.
Thể tích 50±0,5 lít.
Áp dụng cho nhịp kết cấu 15-20 m, trung bình 1 m2 xây dựng dùng 1,5-1,7 hộp.

Chiều dày sàn: từ 45-50 cm.
Kích thước: 520×520 mm.
Cao: 280 mm + chân 70 mm.
Thể tích 50±0,5 lít.
Áp dụng cho nhịp kết cấu 15-20 m, trung bình 1 m2 xây dựng dùng 1,5-1,7 hộp.

Chiều dày sàn: từ 45-50 cm.
Kích thước: 520×520 mm.
Cao: 280 mm.
Thể tích 50±0,5 lít.
Áp dụng cho nhịp kết cấu 15-20 m, trung bình 1 m2 xây dựng dùng 1,5-1,7 hộp.

Chiều dày sàn: từ 45-50 cm.
Kích thước: 520×520 mm.
Cao: 280 mm + chân 70 mm.
Thể tích 50±0,5 lít.
Áp dụng cho nhịp kết cấu 15-20 m, trung bình 1 m2 xây dựng dùng 1,5-1,7 hộp.

Chiều dày sàn: từ 45-50 cm.
Kích thước: 520×520 mm.
Cao: 280 mm.
Thể tích 50±0,5 lít.
Áp dụng cho nhịp kết cấu 15-20 m, trung bình 1 m2 xây dựng dùng 1,5-1,7 hộp.

Sản phẩm khác