CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 304

xây chữ tín - dựng niềm tin

Hotline: 0934.87.4444

danh mục sản phẩm

Sàn hộp Uboot

h-ub-h16

Sàn Hộp – Uboot 52 H16

Kích thước: 520×520 mm.
Chiều cao: 160 mm.
Thể tích: 30±0,5 lít.

Chiều dày sàn từ 28-32cm.
Áp dụng cho nhịp kết cấu 7-10m.
Trung bình 1 m2 xây dựng dùng 1,5-1,7 hộp.
Kích thước: 520×520 mm.
Chiều cao: 160 mm + chân 70 mm.
Thể tích: 30±0,5 lít.

Kích thước: 520×520 mm.
Chiều cao: 160 mm.
Thể tích: 30±0,5 lít.

Chiều dày sàn từ 28-32cm.
Áp dụng cho nhịp kết cấu 7-10m.
Trung bình 1 m2 xây dựng dùng 1,5-1,7 hộp.
Kích thước: 520×520 mm.
Chiều cao: 160 mm + chân 70 mm.
Thể tích: 30±0,5 lít.

Kích thước: 520×520 mm.
Chiều cao: 160 mm.
Thể tích: 30±0,5 lít.

Sản phẩm khác