CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 304

xây chữ tín - dựng niềm tin

Hotline: 0934.87.4444

danh mục sản phẩm

Sàn hộp Uboot

h-ub-h20

Sàn Hộp – Uboot 52 H20

Kích thước: 520×520 mm.
Cao 200 mm.
Thể tích 40±0,5 lít.

Chiều dày sàn từ 35-40cm.
Áp dụng cho nhịp kết cấu 12-15m.
Trung bình 1m2 xây dựng dùng 1,5-1,7 hộp.
Kích thước: 520×520 mm.
Cao 200 mm + chân 70 mm.
Thể tích 40±0,5 lít.

Kích thước: 520×520 mm.
Cao 200 mm.
Thể tích 40±0,5 lít.

Chiều dày sàn từ 35-40cm.
Áp dụng cho nhịp kết cấu 12-15m.
Trung bình 1m2 xây dựng dùng 1,5-1,7 hộp.
Kích thước: 520×520 mm.
Cao 200 mm + chân 70 mm.
Thể tích 40±0,5 lít.

Kích thước: 520×520 mm.
Cao 200 mm.
Thể tích 40±0,5 lít.

Sản phẩm khác